(044) 541-15-14 | Лицензия МОЗ Украины №282887
bclose
shutterstock_102871901

Мануально- м’язове тестування (ММТ)

Часто можна чути, що мануально- м’язове тестування (ММТ) є суб’єктивним і залежить від ЛІКАРЯ який його проводить.

Так, мануально- м’язове тестування (ММТ) є суб’єктивним, а МРТ, що не залежить від знань та умінь лікаря?

В медицині все зводиться до людського фактора. Лікувальний процес цілком і повністю залежить від знань та вміння лікаря.

На жаль поки що не існує  формалізованої апаратної діагностики кістково-м’язової системи на виході якої можна було б отримати:

— аналіз пози пацієнта в статиці і динаміці в порівнянні з критеріями нормальної біомеханіки статики і типових моторних патернів опорно-рухової системи;

— перелік гіпотонічних м’язів, гіпертонічних м’язів, які компенсаторно включаються замість слабких. При цьому бажано мати зображення змін напрямків руху при формуванні атипових моторних патернів.

— перелік атипових моторних патернів;

— перелік кісткових дисбалансів;

— і багато іншого.

Оскільки такої апаратної діагностики немає, то це має знати і виконувати лікар. Для цього існує наука кінезіологія (кінезіс — рух, логос — вчення), яка вивчає м’язовий рух у всіх його проявах.

Чомусь не виникає питання щодо пальце-носової проби, проби Ромберга (дослідження рівноваги),  тестування сухожильного рефлексу  з використанням неврологічного молоточка (при ударі молоточком по сухожилку м’яза отримує відповідь у вигляді його скорочення).

Мануальне м’язове тестування ґрунтується на тому ж принципі, що і  тестування сухожильного рефлексу  тільки м’яз, який тестується, напружується шляхом опору руці лікаря. Далі лікар робить короткочасне посилення тиску (аналог удару молоточком по сухожилку) і просить пацієнта опиратися. Якщо нервова система витримує навантаження, то відбувається посилення скорочення м’яза, — в цьому випадком говоримо про нормотонус. Якщо м’яз не посилює скорочення, значить нервова система не може дати адекватної відповіді і виникає слабкість, — тоді слід говорити про гіпотонус.

Принцип схожий, але ММТ отримало серйозний розвиток в плані інтерпретації результату та в частині корекції м’язових дисфункцій.