(044) 541-15-14 | Лицензия МОЗ Украины №282887
bclose

Про центр «KinesisLife»

Неоціненний внесок у створення нашої клініки кінезітерапії «KinesisLife» внесла професор, академік і доктор медичних наук Л.Васильєва, президент асоціації прикладної кінезіології, завідуюча кафедрою мануальної терапії державного медичного університету, навчаючи наших фахівців прикладній кінезіології.

Використовуючи отримані знання, навички та досвід, лікарями і реабілітологам нашого центру вдалося осягнути всі секрети кінезіології і кінезітерапії і розробити якісно нову, унікальну і високоефективну Методику немедикаментозного, безопераційного лікування захворювань хребта, суглобів та інших неврологічних і ортопедичних порушень — Систему інтегративної кінезітерапії (СІК).

Методика є науково-обгрунтованою, унікальною та ефективною. Її ефективність забезпечується завдяки:

 • Успішному синтезу, в першу чергу, методів кінезіології та кінезітерапії, а також світових досягнень у сфері немедикаментозного лікування.
 • Унікальної діагностиці з використанням Мануального м’язового тестування і дієвим методам кінезіологічної корекції.
 • Методам кінезітерапевтіческого впливу на організм людини.

Наші вдячні пацієнти є кращим доказом того, що проведена вченими та лікарями нашого Центру ретельна робота по створенню нової Методики цілісного підходу до здоров’я людини, виявилася надзвичайно потрібною і плідною, а сама методика — науково-обгрунтованою, безпечною та ефективною. Тому, її застосування виводить надання медичної допомоги пацієнтам з неврологічними і ортопедичними захворюваннями на якісно новий рівень.

Важливо те, що Система інтегративної кінезітерапії усуває ті недоліки, які притаманні методам кінезітерапії, що застосовуються в Україні і в першу чергу — низький рівень діагностики. У результаті відсутності такого потужного діагностичного інструментарію, яким у СІК є мануальное м’язове тестування, не завжди вдається визначити справжню причину хвороби і замість того, щоб лікувати причину хвороби — лікують її наслідок, що призводить до негативних наслідків.

Створена нами Система інтегративниї кінезітерапії є суто індивідуальної, що досягається за допомогою проведення ретельної кінезіологічної діагностики, за результатами якої розробляється адаптовані під кожного пацієнта кінезітерапевтичні програми лікувальних занять, схеми корекції, терапії та реабілітації.

В ході лікування в нашій Клініці «KinesisLife», пацієнт проходить послідовне навчання правильному руху через багаторазове повторення складних і простих вправ, які призводять до задіяння механізмів нейрорегуляціі роботи органів і систем, нормалізації перебігу обмінних процесів і кровопостачання в структурах опорно-рухового апарату.

Задіяні в нашій методиці СІК вправи обумовлюють активізацію резервних сил і ресурсів організму і направляють дію внутрішніх біохімічних, психологічних і соціальних факторів на зцілення.

У результаті — рухові функції суглобів і хребта повністю відновлюються, і формується абсолютно новий стан організму, що характеризується:

 • приведенням м’язів в тонус;
 • відновленням амплітуди рухів;
 • зміцненням м’язового корсету;
 • підвищенням якості кровопостачання в органах і тканинах;
 • поліпшенням лімфовідтіку;
 • виправленням дефектів постави і приведенням її у норму (кінезітерапія для дітей);
 • активізацією трофіки та обміну речовин в тканинах;
 • приведенням у норму транспортної функції, виконуваної м’язовою тканиною;
 • відновленням фізіологічно правильного розташування сегментів і структур опорно-рухової системи;
 • усуненням гострого і хронічного болю;
 • розвитком здорової гнучкості і концентрації під час руху;
 • підвищенням життєвого тонусу і хороший настрій!

Лікування в Медичному центрі кінезітерапії «KinesisLife» гарантовано позбавить Вас від неврологічних і ортопедичних хвороб, поліпшить якість Вашого життя природними методами, при цьому не вдаючись до фармакологічних препаратів. «KinesisLife» допоможе зберегти здоров’я, працездатність і повноцінне життя в русі.

КНОПКА