(044) 541-15-14 | Лицензия МОЗ Украины №282887
bclose
qw.jpg

Система інтегративної кінезітерапії як новий холістичний метод немедикаментозного відновлення при захворюваннях хребта та суглобів

Захворювання хребта та суглобів займають провідне місце в структурі загальної захворюваності і спостерігається тенденція до їх динамічного зростання. Ці захворювання давно вже набули статусу «хвороби цивілізації». Швидкими темпами зростає кількість хірургічного вирішення цих проблем, а це є свідченням низької ефективності консервативного лікування.

Автор монографії, досліджуючи цю проблему, робить висновок, що однією з причин такої ситуації є беззастережна орієнтація медицини на лікування симптомів захворювання, при цьому ігноруючи їх причини. Таке симптоматичне лікування не вирішує механічні проблеми, пов’язані з кістково-м’язовим дисбалансом, зміщенням хребців, порушенням рухливості, кровопостачання або іннервації органів тощо. Крім цього, залишається незадіяним величезний потенціал кінезітерапії в комплексі з кінезіологією, у яких закладені принципи холістичної медицини.

Виникла ситуація, яка вимагає узагальнення всього накопиченого досвіду, перегляду ряду аспектів патогенезу, діагностики і лікування захворювань кістково-м’язової системи і потребує невідкладних зусиль з метою створення дієвого інструментарію, який дозволить не просто зняти больовий синдром, а й діагностувати і усунути першопричину, при цьому благотворно впливаючи на весь організм хворого.

Якраз цим питанням і присвячена наукова праця  Б.М. Кравченка, в якій на сучасному рівні, на базі аналізу значного обсягу власного матеріалу та наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів запропонована унікальна Система інтегративної кінезітерапії (СІК) відновлення здоров’я, реабілітації та профілактики захворювань опорно-рухового апарату.

Вона базується на синтезі кінезіологічної діагностики, корекції та кінезітерапії. Інтегративний підхід забезпечує вплив не лише на одну проблемну зону, а й на весь організм у цілому і дає можливість проводити відновлювальну терапію причини захворювання, а не — її наслідків. За допомогою мануального м’язового тестування визначається причина патології і методи її корекції. За результатами тестування та корекції розробляється індивідуальна кінезітерапевтична програма, яка забезпечує відновлення та активізацію внутрішніх регенераційних і відновних процесів в організмі людини шляхом виконання фізичних вправ.

В монографії доведено, що для успішного відновлення кістково-м’язової системи необхідно визначити і правильно скорегувати стан м’язів і внутрішніх органів, відновити оптимальний руховий стереотип. Система інтегративної кінезітерапії забезпечує умови для відновлення фізіологічно-нормального функціонування органів і систем за допомогою максимальної мобілізації внутрішніх резервів організму для боротьби з хворобою, відновлення сили м’язового волокна та запуску регенераційних процесів.

В цьому контексті автор наголошує, що дуже важливо розуміти, що, наприклад, грижа міжхребцевого диска — це не просто випинання або руйнування структури хребетного диска, а це — наслідок біомеханічних порушень руху в хребті. Артроз колінного або кульшового суглоба — це також результат порушення біомеханіки кісток, які рухаються  м’язами, керованими нервовою та ендокринною системами.

І ще, важливим є те, що хронічні захворювання внутрішніх органів також ведуть до слабкості м’язів і, тим самим, до обмеження рухів в суглобах і в хребті. Всі захворювання кістково-м’язової та нервової систем обов’язково викликають тонусові і рухові дисфункції м’язів. Захворювання внутрішніх органів (органічні і функціональні) супроводжуються зниженням тонусу міофасціальних структур і призводять до погіршення адаптаційних можливостей.

Таким чином, в монографії представлений новий напрямок і унікальна технологія немедикаментозного підходу до відновлення здоров’я, реабілітації та профілактики захворювань хребта та суглобів. Вона базується на двох основних принципах: кінезіології – нервова система змінює тонус м’язів, реагуючи на дисбаланс в роботі внутрішніх органів або систем організму і кінезітерапії

правильний рух створює умови для відновлення сили м’язового волокна, формування оптимального рухового стереотипу та запуску регенераційних процесів.

Виходячи з першого принципу будь-яке захворювання відбивається у м’язах — якщо орган є здоровим, то м’яз працює в нормальному тонусі, а якщо в роботі органу стається збій, тонус відповідного йому м’язу слабшає. Тому стратегічно важливим в процесі лікування є пошук причини функціональної слабкості м’язів, включення в рух ослаблених м’язів, робота з усунення перенавантаження надлишково працюючих м’язів, які найчастіше викликають відчуття болю і відновлення сили м’язового волокна та запуску відновних процесів в організмі пацієнта.

Автором переконливо доведено, що ні кінезітерапія, ні мануальні методи лікування не є самодостатніми і їх роздільне використання неефективне, а іноді може зашкодити здоров’ю пацієнта. Для закріплення ефекту мануального лікування необхідні заходи по відновленню сили та функцій м’язів, а перш ніж приступити до кінезітерапевтичного впливу на організм пацієнта необхідно усунути кістково-м’язовий дисбаланс.  Згідно СІК цього можна домогтися, одночасно відновлюючи кістково-м’язовий баланс і зміцнюючи м’язи за допомогою мануальних технік і  комплексів вправ, передбачених методикою, на силових тренажерах.

Важливою особливістю СІК є холістичний (інтегративний) підхід до пацієнта, який дозволяє підібрати персоналізоване лікування з урахуванням його особливостей, історії хвороби. В процесі ММТ визначаються індивідуальні особливості будови і функціональності кістково-м’язової системи, що дає можливість створити найбільш гармонійну та ефективну програму для кожного пацієнта, а значить – прискорити процес одужання і відновлення.

Практична реалізація методу відбувалася на базі Медичного центру кінезітерапії «KinesisLife» при різних патологіях неврологічного та ортопедичного генезу, що стало основою:

— розробки клінічних протоколів терапії відповідних захворювань;

— створення чітких теоретико-практичних засад лікування, реабілітації та профілактики неврологічних та ортопедичних захворювань;

— систематизації і узагальнення методів діагностики захворювань кістково-м’язової системи, прийомів корекції міофасціальних патологій;

— систематизації  мануальних технік та декомпресійних фізичних вправ корекції рухового стереотипу та фізичних вправ відновлення тонусу і сили м’язового волокна;

— встановлення чітких показань до їх застосування.

Монографія написана живою літературною і, в той же час, строго науковою мовою. Отримані результати є актуальними і відповідають потребам сучасної медичної науки та практики. Розроблена методика є кроком до запровадження в практику принципів холістичної медицини. Гадаю, що книга знайде багаточисельних читачів як серед науковців, лікарів, так і серед тих, хто просто цікавиться проблемами немедикаментозного лікування хребта та суглобів.

 Рецензія на монографію Б.М. Кравченка