Телефон гарячої лінії: (098) 750-22-55
Рухайся до життя без болю!
Записатися до лікаря

Процес лікування

Система інтегративної кінезітерапії — це метод цілісного впливу на весь організм пацієнта і послідовного немедикаментозного позбавлення пацієнта від хронічних захворювань і головною її перевагою є те, що зцілення від хвороб відбувається без ліків та операцій. Це програма дій, в якій людина чітко розуміє свою проблему, знає, що відбувається з його організмом і, найголовніше, активно бере участь в процесі свого лікування і відновлення.

Загальна схема процесу лікування з використанням СІК

1. Кінезіологічна діагностика. Проводиться кінезіологічна діагностика: проводять діагностику від складного руху до простого, від простого руху до м’язів, що його виконують, дають оцінку збудженості м’яза (мануальне м’язове тестування без навантажень), не включеної в рух, роблять пошук причини зниження адаптаційних механізмів скелетних м’язів (виконання терапевтичних навантажень механічних, хімічних, емоційних під контролем мануального м’язового тестування (мануальне м’язове тестування з навантаженнями). Далі визначається реабілітаційний потенціал (РП) пацієнта. На підставі кінезіологічного дослідження та клінічного діагнозу ставиться остаточний діагноз захворювання пацієнта.

2. Встановлення оптимального руху. Здійснюється відновлення простого рухового стереотипу: ліквідують причини порушення опорно-рухового апарату, відновлюють м’язи, які не були включені в рух, відновлюють рух, що виконується пошкодженим м’язом.

3. Кінезітерапевтичний вплив. На цьому етапі відбувається відновлення складного рухового стереотипу.

3.1. Розробка індивідуальної кінезітерапевтичної програми: при розробці програми лікар враховує принципи і вимоги до кінезітерапевтичної програми, викладені в СІК. Розробка кінезітерапевтичної програми здійснюється лікарем з використанням комплексу фізичних вправ, розроблених для виконання на спеціальних тренажерах. Перед виконанням кінезітерапевтічної програми виконується комплекс для розминки з 5-7 вправ, який формується лікарем на основі вправ, представлених у СІК.

3.2. Процес реалізації кінезітерапевтичної програми передбачає проходження пацієнтом лікувального курсу, який складається з лікувальних сеансів. Кількість лікувальних сеансів залежить від ступеню тяжкості захворювання, вікових особливостей, фізичного стану пацієнта, супутніх патологій, давності захворювання, тощо). Сеанс проводиться індивідуально фахівцем з фізичної реабілітації. Постійний контроль виконання лікувальних вправ пацієнтом — ключовий принцип СІК — лише вивірений і правильний рух забезпечить відновлення і закріплення складного рухового стереотипу і забезпечить гарантоване одужання.

3.3. З метою контролю лікувального процесу, після кожних 3 лікувальних сеансів відбувається огляд пацієнта лікарем. За результатами огляду можуть вноситься зміни в кінезітерапевтичну програму. У разі занедбаного стану хвороби на останній консультації консиліум лікарів може прийняти рішення про повторення лікувального курса.

3.4. У процесі реалізації кінезітерапевтичної програми відбувається обробка конкретної групи м’язів з метою відновлення скорочуваності, еластичності і трофічної функції. За рахунок поліпшення рухливості йде процес відновлення живлення суглобів — відповідно поліпшується живлення хрящів, відбувається регенерація кісткової, а також хрящової тканини і як результат — ліквідація запалення, болю і повне відновлення рухливості суглоба).

Реабілітаційний потенціал. Реабілітаційний потенціал (РП) відображає можливості хворої людини задіяти свої біологічні та соціально-психологічні можливості відновлення здоров’я.

Визначення РП, є важливою частиною обстеження хворого, яке передбачає:

 • діагностику загального стану опорно-рухової системи в реабілітаційному залі з використанням тренажерів;
 • вимірювання довжини кінцівки (відносної, абсолютної);
 • вимірювання обхвату (для оцінки збільшення або зменшення м’язової маси);
 • визначення обсягу рухів в суглобах (досліджуються два види обьема руху — активний і пасивний);
 • визначення м’язової сили і функціонального стану пацієнта.

Обстеження в реабілітаційному залі включає:

 • перевірку на координацію і баланс пацієнта;
 • вимірювання та оцінка м’язової сили;
 • оцінка швидкості, витривалості, сили, гнучкості;
 • визначення функціонального стану пацієнта.

Діагностика та тестове заняття в реабілітаційному залі. Для дослідження м’язової сили застосовують тестове заняття в залі на багатофункціональних тренажерах.

Визначення РП хворого є необхідною умовою проведення кінезітерапевтичного впливу. При визначенні РП необхідно вирішити декілька головних завдань:

 • З’ясування характеру рухових порушень і ступеня обмеження рухової функції.
 • Визначення можливості хворого для повного або часткового структурного і функціонального відновлення пошкодженної ланки опорно-рухового і нервово-м’язового апарату.
 • Визначити подальший прогноз розвитку адаптаційних і компенсаторних можливостей організму хворого при даному захворюванні.
 • Оцінити фізичну працездатність організму в цілому і функціональну здатність окремих органів і систем з урахуванням визначення витривалості пацієнта до різних за характером, обсягом та інтенсивністю фізичних навантажень у ході кінезітерапевтичного впливу.

Для визначення РП хворого перш за все необхідно використовувати медичну документацію. Це дозволяє найбільш точно підтвердити діагноз основного і супутніх захворювань, а потім і ефективність проведеного лікування та ін.

Складання медичної карти і кінезотерапевтичної програми

Медична карта містить кілька розділів.

 • Перший розділ являє собою коротку паспортну частину, а також діагностичні дані з етіологією, давністю, трофікою і фазою основного захворювання і короткою характеристикою супутніх захворювань.
 • Другий розділ відображає загальні патологічні порушення, які мають відношення переважно до рухової активності. Він включає кінезіологічний аналіз патологічних порушень кістково-суглобової і нервово-м’язової системи. Відображаються результати різних досліджень і тестів, три основних параметри рухової активності — обсяг руху, силу і координацію рухів. Суттєвими є також дані про функціональний стан серцево-судинної, дихальної систем, їх тренованості, патологічні зміни.
 • Третій розділ містить формулювання визначень, коротке та ясне завдання процесу лікування, що виходить з встановлених патологічних відхилень і функціональної оцінки.
 • У четвертому розділі лікар записує лімітуючі і ризикові фактори для конкретного хворого за певних кінезітерапевтичних завдань. Це сприятиме більш правильному підбору засобів кінезітерапії і уточненню їхніх методів і дозування. Тут слід зазначити також деякі протипоказання для застосування тих чи інших кінезітерапевтичних вправ, якщо такі є.
 • П’ятий розділ передбачає формування кінезітерапевтичної програми для виконання поставлених завдань.

Кінезітерапевтична програма являє собою розгорнутий кінезітерапевтичний комплекс. Важливою частиною цього розділу є опис процедури виконання комплексу знеболювальних вправ і вправ на дихання, а також опис окремих вправ і методичні вказівки для їх виконання: дозування, тривалість, тощо. Крім тривалості, для кожної з вправ необхідно визначити час дня їх проведення, тобто відобразити послідовність і ритм заходів.

Лікувальний кінезітерапевтичний сеанс. Кінезітерапевтичний сеанс є лікувальним процесом, при якому в результаті виконання кінезітерапевтичної програми в організмі людини наступають позитивні, функціональні, біохімічні та структурні зміни.

Кінезітерапевтічна програма — це індивідуально розроблений комплекс лікувальних вправ, який сприяє ефективному лікуванню і безпечній реабілітації неврологічних та ортопедичних захворювань без медикаментів та операцій шляхом тренування м’язів, з метою їх виведення з спазмованого стану, включення їх в роботу і поліпшенням харчування суглобів та хребта, зміцнення м’язового корсета, поліпшення гіподинамічної та метаболічної функції і найважливіше — з одного боку здійснюється формування правильного (оптимального) рухового стереотипу, з іншого — відбувається вдосконалення і розвиток фізичних і рухових якостей — дієздатності організму.

У результаті систематичних лікувальних занять, повторювання та поступового підвищення фізичного навантаження відбувається активізація обмінних процесів, відновлюється мікроциркуляція в глибоких м’язах, проходить біль, усуваються спазми і набряки. Все це дає можливість відновити повноцінну працездатність навіть, в, здавалося б, запущених стадіях.

Вправи в залі виконуються на силових багатофункціональних і декомпресійних тренажерах без осьових навантажень на суглоби. У процесі занять задіюється прихований потенціал організму людини, який володіє величезними резервними можливостями і здатний виконувати великі фізичні навантаження при цьому з мінімальними енерговитратами проходять процеси одужання.

Що лікуємо? Методика Напрями Профілактика
Робочий час
 • Пн - Пт 08:00 - 22:00
  Сб - Нд 09:00 - 18:00
Контакти
 • Телефони:  

  МЦ на Лук'янівці

  (050) 037-80-30
  (068) 887-80-30

  МЦ на Чернігівській

  (050) 740-88-78
  (098) 750-22-55
 • kinesislife@email.ua
Зворотній зв'язок

Дякуємо! Наші менеджери зв'яжуться з Вами найближчим часом!